DevOps-kulttuurissa operointi ja kehittäminen yhdistyvät saumattomasti. Jokaisen työpanoksella on kokonaisvaltainen, lisäarvoa tuottava merkitys it-palvelun elinkaaressa.


T
ämän päivän IT-osaaja haluaa hallita ketterien kehitysmenetelmien työkalut. Siksi myös Digialla koulutetaan ketterien menetelmien ammattilaisia.

Digialaisilla on oikeanlaista asennetta: halu omaksua oman tontin ulkopuolelta liiketoiminta- ja prosessiosaamista sekä halu auttaa kollegoja ja asiakkaita. Yhä useammilta löytyy vahvana kyky hahmottaa organisaatioiden toimintatavat ja tärkeimmät kehityskohteet eli ajatella isosti, elinkaarimaisesti asioita. Tässä DevOps astuu kuvioihin.

DASA (DevOps Agile Skills Association) nimitti Pohjoismaiden ensimmäiseksi DevOps-lähettilääksi Veikko Nokkalan Digialta.

Veikko Nokkala on ollut pari vuotta keskeisessä roolissa DevOps-kulttuurin kehittämisessä: ”Koulutan, valmennan ja konsultoin ketterää kehittämistä. Olen Digian DevOps-heimon heimopäällikkö. Aktivoin porukkaamme ja luotsaan heimokokoontumisissa kokemuksia ja tietoa ylimmän johdon, senioriasiantuntijoiden ja junnudevaajien välillä. Meillä vallitsee erittäin laaja luottamus ja usko kykyihimme: uskallamme keskustella vaikeistakin asioista.”

Näkyvässä roolissaan Veikolta kysytään neuvoja ja kerrotaan ideoita palloteltavaksi. ”Jaan hyödynnettäväksi laaja-alaista osaamistani ja kokonaistilannenäkemyksiäni.”

Digialla on lähes 200 DevOps-koulutettua ja palautekyselyn suositteluprosentti on täysi sata. ”DevOps-konsepti on hyvin merkityksellinen koko alalla: se rohkaisee liikkumista epämukavuusalueelle ja mahdollistaa virheistä nopeasti ja turvallisesti oppimisen ja nopean kehittymisen”, Veikko summaa.

Digian teknologiajohtaja  Juhana Juppo nostaa Digian työkulttuurista esille rehellisyyden, kommunikointikyvyn, avoimen yhteistyökyvyn ja innokkuuden oppia uutta: ”Näistä arvoista johtaa asiakaspal-
veluhenkisyys.”

Digialla menestyy aktiivinen toimeen tarttuja, jolla on asenne kunnossa. ”Toimintaympäristömme on hyvin moninainen: teemme omia tuotteita, toimitamme asiakkaille räätälöityjä projekteja ja toimimme konsultteina asiakkaan tiloissa osana kehitystiimiä”, Juppo kuvailee.

DevOps-kulttuurissa toteutetaan lean-mal-
lia. ”Poistetaan hukkaa, turhia välivaiheita ja esteitä tuotantoon menolle automatisoiden asioita. Samalla korostaen DevSecOpsia eli jokainen on vastuussa tietoturvasta ja –suojasta”, Juhana kertoo ja kehuu samaan hengenvetoon Digian asiakkaita: ”On hienoa, kun yritysjohdosta löytyy uskallusta lähteä liiketoiminnassa rikkomaan alan totuttuja standardeja esimerkiksi tekoälyä ja pilveä hyödyntämällä. Näin mekin täällä Digiassa toimimme. Lisäksi ketterän kehittämisen hankkeillamme on usein myös yhteiskunnallisesti merkittävä rooli, olemme esimerkiksi mukana Puolustusvoimien toiminnan ketteröittämisessä”

 Lue lisää: Digia.com/rekrytointi