Digitaalinen maailma on kokonaisturvallisuuden näkökulmasta kysymyksiä herättäviä ja yhteiskunnalle haasteita, mutta myös mahdollisuuksia tarjoava ilmiö.

Yhteiskunnan toimintaa ja kansalaisten kriisinsietoa nostavat varmuus siitä, että viranomais- ja yksityisen sektorin palvelut toimivat. Tämä edellyttää digitaalisen tiedon varmentamista häiriö- ja poikkeustilanteita varten.

Digitaalisen tiedon yhdistäminen uusilla tavoilla merkitsee tarkkaa arviointia siitä, muodostaako kokonaisuus uhan kansalliselle turvallisuudelle. Esimerkkinä ovat paikkatietoon liittyvät riskit.

Tulee myös varautua siihen, että Suomeen kohdistuva vihamielinen hybridi- eli yhdistelmävaikuttaminen lisääntyy. Kyber- ja informaatio-operaatiot ovat tällä hetkellä eniten käytetyt keinot vihamielisessä hybridivaikuttamisessa. On varmistauduttava siitä, että tiedon avoimuus ja sen aiheuttamat tarkoittamattomat yhteiskunnalliset kerrannaisvaikutukset eivät vaaranna kansallista puolustuskykyä.

Ei niin paljon pahaa, ettei jotain hyvääkin. Turvallisuustoimijoiden välillä tapahtuva kriittisen tiedon jakaminen sekä luotettavien tietolähteiden kautta tulleen tiedon analysointi edesauttavat yhteiskunnan turvallisuutta. Yksilön turva voidaan taata, kun yhteiskunnan kriittinen tieto on turvattu.

Jussi Niinistö
Puolustusministeri