Julkisten palveluiden digitalisointi on hallitusohjelman kärkihankkeita. Taustalla on toimintatapojen muuttaminen ja keinona uusien teknologioiden vahva hyödyntäminen. Turvallisuusnäkökulmasta uusi teknologia tuo mukanaan uusia uhkia, mutta yhtä tärkeää on tunnistaa uusien teknologioiden tuomat mahdollisuudet turvallisuuden parantamiseen. Digitalisaatio ei onnistu ilman turvallisuutta.

Kansalaiselle on tärkeää voida luottaa viranomaisen palveluihin. Näiden turvaamisessa korostuu tiedon suojaamisen lisäksi palveluiden jatkuvuus kaikenlaisissa olosuhteissa. Turvatoimenpiteillä ehkäisemme ennalta ongelmia. Ongelmatilanteissa tarvitaan lisäksi reagointikykyä. Resurssien kohdentamisessa on arvioitava varautumisen ja reagointikyvyn suhdetta.

Meneillään olevassa tietoturvasääntelyn uudistamisessa viranomaisten tietoturvallisuudelle asetetaan minimivaatimukset. Näiden lisäksi edellytetään oman toiminnan, sen riskien ja niiden vaikutusten tuntemista tietoturvallisuuden toteuttamisessa. Turvallisuussäädösten toimeenpanon lisäksi julkisessa hallinnossa kehitetään digitaalista turvallisuutta kehittämisohjelman avulla. Painopisteitä ovat johtaminen ja riskienhallinta sekä osaamisen varmistaminen.

Anna-Maija Karjalainen
ICT-johtaja, Valtiovarainministeriö